Оцінка ризиків

Risk assessment — це процес визначення, оцінки та контролю ризиків, пов’язаних з кіберпростором. Для ефективного управління ризиками кібербезпеки, організація має проходити через кілька ключових етапів:

1. Ідентифікація ризиків:

На цьому етапі проводиться ідентифікація потенційних загроз, що можуть виникнути, та вразливостей системи. Це може включати аналіз апаратного та програмного забезпечення, процесів та політик безпеки, а також оцінку зовнішніх загроз, таких як хакерські атаки, шкідливі програми, інсайдерські загрози та ін.

2. Оцінка ризиків та імпакту:

Оцінка ризиків полягає в оцінці ймовірності виникнення ризику та потенційного впливу на організацію. Це допомагає організаціям визначити, які ризики мають найбільший пріоритет і вимагають найбільше уваги, а також оцінити реальні затрати на кібербезпеку.

3. Складання матриці ризиків:

Матриця ризиків – це інструмент, який допомагає візуалізувати та пріорітезувати ризики. Вона демонструє різні рівні ризику за допомогою осей ймовірності та впливу. Зазвичай, чим вище ризик розташований в матриці, тим більше уваги він вимагає.

4. Розробка плану та процесів керування ризиками:

План описує, як організація буде керувати ідентифікованими ризиками. Це може включати розробку стратегій зменшення ризиків, таких як застосування відповідних заходів безпеки, запровадження резервного копіювання даних або створення плану відновлення після інциденту. Стратегії керування ризиками також можуть включати передачу ризику через страхування або контрактні угоди, уникнення ризику через зміну бізнес-процесів або прийняття ризику, якщо вважається, що вартість його зменшення перевищує потенційні втрати.

Окрім цього, після розробки плану керування ризиками, організація повинна також встановити процеси для моніторингу і перегляду ризиків. Це включає регулярний перегляд та оновлення оцінки ризиків, моніторинг нових та еволюційних ризиків, а також оцінку ефективності заходів керування ризиками.

Важливо пам’ятати, що процес управління ризиками – це неодноразовий процес, а скоріше частина постійної стратегії забезпечення кібербезпеки. Експерти DigVel проводять ефективну ризик-оцінку організації, що не тільки допомагає чітко визначити вразливі місця, але й помітно оптимізувати витрати на кібербезпеку, використовуючи найкращі рішення. Звертайтесь до нас сьогодні для отримання детальної консультації та первинного аналізу.

Первинне оцінювання кібербезпеки

Швидко дізнайтесь про наявність потенційних ризиків для вашої компанії та шляхи їх усунення

Замовити