Оцінка зрілості кібербезпеки

Оцінка зрілості кібербезпеки (Cyber Maturity Assessment) – це процес, що допомагає організаціям визначити рівень їх здатності захищатися від кіберзагроз та їх готовність реагувати на такі загрози. Процес оцінки від DigVel включає чотири ключові етапи:

Визначення релевантних стандартів: Цей етап включає в себе визначення стандартів кібербезпеки, які відповідають потребам вашої організації. Це можуть бути загальновизнані стандарти, такі як ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework або GDPR, або індустріальні стандарти, специфічні для певного сектору.

Оцінка відповідності стандарту: На цьому етапі ми проводимо аудит вашої поточної інфраструктури кібербезпеки, внутрішніх політик та процедур пов’язаних з кібер та інформаційною безпекою, щоб визначити, наскільки ваша організація відповідає вибраним стандартам. Це допомагає виявити потенційні слабкі місця та “гапи” у вашій системі кібербезпеки.

Розробка пріорітизованого плану по виправленню гапів: На основі результатів аудиту ми розробляємо план дій, що включає виправлення виявлених проблем та гапів. Пріорітизація цих дій допомагає вам зосередитися на найбільш важливих аспектах, які потребують негайного втручання.

Консультації по реалізації необхідного контролю безпеки: Після розробки плану дій ми допомагаємо в імплементації необхідного контролю безпеки: захист від шкідливого ПЗ, виявлення вторгнень, керування доступом, криптографічний захист, захист мережі та багато іншого.

Важливо розуміти, що оцінка зрілості кібербезпеки – це не одноразовий процес. Він повинен проводитися регулярно, щоб забезпечити, що ваша організація залишається на крок попереду потенційних загроз та що ваша система кібербезпеки адаптується до змін у технологіях та загрозах.

Експерти DigVel проводять ефективну оцінку організації, що не тільки допомагає чітко визначити вразливі місця, але й помітно оптимізувати витрати на кібербезпеку, використовуючи найкращі рішення. Звертайтесь до нас сьогодні для отримання детальної консультації та первинного аналізу.

Первинне оцінювання кібербезпеки

Швидко дізнайтесь про наявність потенційних ризиків для вашої компанії та шляхи їх усунення

Замовити