Допомога у сертифікації компаній

Сертифікація безпеки ПЗ – це процес оцінки стійкості програмного продукту до впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Цей процес важливий, бо він допомагає забезпечити цілістність, конфіденційність та доступність програмного забезпечення. Принципи сертифікації безпеки ПЗ базуються на оцінці різних аспектів безпеки програмного продукту, включаючи дизайн, код, тестування, політики та процедури безпеки. Вона включає в себе методи, які використовуються для виявлення та усунення можливих вразливостей, що можуть бути використані зловмисниками. Можна сказати, що сертифікація безпеки ПЗ залишається фундаментальним процесом для підтримки інформаційної безпеки в сучасному світі. Ба більше, чимало організацій просто не будуть розгладати ваше ПЗ без відповідного сертифікату.

В процесі сертифікації DigVel реалізує наступні кроки.

Визначення релевантних стандартів. Ідентифікація та вибір стандартів безпеки, які є важливими для конкретного контексту або організації. Це можуть бути міжнародні стандарти, такі як ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, або національні законодавчі вимоги та рекомендації.

Оцінка відповідності стандарту. Аналіз існуючих політик, процедур, інфраструктури та контролів безпеки організації з вимогами стандарту.

Розробка пріоритизованого плану по виправленню гапів. Після оцінки відповідності стандарту, ідентифікуються гапи або недоліки в системі кібербезпеки. Розробляється пріоритетний план заходів для усунення цих гапів. Це можуть бути технічні, організаційні або процесні зміни, які необхідно впровадити для вдосконалення безпеки.

Консультування по реалізації необхідних контролів безпеки. Це може включати проектування і розгортання технічних рішень, встановлення політик і процедур, навчання персоналу та проведення аудитів безпеки.

Впровадження і реалізація плану. Виконання пріоритетного плану по виправленню гапів, встановлення та налагодження необхідних контролів безпеки, навчання персоналу та впровадження нових політик та процедур. Цей етап зазвичай вимагає співпраці з різними відділами організації, включаючи керівництво, ІТ-відділ, відділ безпеки та інших зацікавлених сторін.

DigVel має багаторічний досвід з питань поглибленого аудиту та сертифікації ПЗ, як для державних установ, так і для галузей з високим рівнем регулювання, таких як охорона здоров’я, фінанси або оборонна промисловість, тощо.

Звертайтесь до нас сьогодні, щоб отримати детальну консультацію та підготувати найбільш оптимальний план проведення аудиту та сертифікації вашого продукту.

Первинне оцінювання кібербезпеки

Швидко дізнайтесь про наявність потенційних ризиків для вашої компанії та шляхи їх усунення

Замовити